فرم ثبت مشخصات- فعالان حوزه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال استان خراسان رضوی

  • اطلاعات عمومی


    تخصص


    خلاصه فعالیت های اجرایی در حوزه فن آوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال:
    در کدام یک از کارگروه پنجگانه فن آوری اطلاعات و رسانه دیجیتال علاقمند به عضویت هستید؟ (انتخاب بیش از یک گروه مجاز است)