%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84

نشست هم اندیشی مدیران مراکز فزهنگی دیجیتال خراسان رضوی

نشست هم اندیشی مدیران مراکز فزهنگی دیجیتال خراسان رضوی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مجتمع دیجیتال امام رضا (ع)، نشست هم اندیشی مدیران خانه ها و مراکز فرهنگ دیجیتال استان در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی برگزار شد.
در این نشست مدیران خانه ها و مراکز دیجیتال به بیان دغدغه های خود درخصوص آینده شبکه ملی فرهنگ و برنامه های پیش رو پرداختند .
در این نشست ، ابوالفضل عبدالله زاده بازرس شبکه ملی فرهنگ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و علی هاشمی مدیرانفورماتیک اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی نیز به طرح برخی موارد همچون لزوم ثبت نام در بخش موسسات فرهنگ دیجیتال، ارائه طرح های درآمد زا و استفاده بهینه از امکانات موجود پرداختند.
عبدالله زاده در این جلسه با اشاره به لزوم صدور پروانه انتشار نشریات الکترونیک وفق قوانین و مقررات مربوط، مراکز فرهنگی دیجیتال را مکلف کرد برای دریافت مجوز فعالیت تا ۱۰ تیرماه ۹۷ جهت ثبت نام اقدام نمایند.

دیدگاه کاربران