mosavian-ershad

با فرهنگسازی و آموزش؛

ارتقای سواد اطلاعاتی و سواد دیجیتالی جامعه وظیفه اصلی مجتمع های دیجیتال کشور

رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه آنچه که امروزه ما را به سطحی بالاتر ارتقاء خواهد داد، داشتن سواد اطلاعاتی و سواد دیجیتالی است تاکید کرد: نقش مجتمع های دیجیتال این است که سواد اطلاعاتی جامعه را ارتقاء دهند.

به گزارش روابط عمومی مجتمع فرهنگ دیجیتال استان خراسان رضوی، سیدمرتضی موسویان با اشاره به مراحل پیشرفت تکنولوژی تا به امروز و سیاستهای تک قطبی شدن دنیا، اظهار کرد: در عصر کنونی دیگر داشتن مهارت برای استفاده از فناوری یک مزیت نیست و پیچیدگی های موجود در طراحی، نیاز به دانش استفاده از فناوری را مرتفع کرده است.

رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: آنچه که امروزه ما را به سطحی بالاتر ارتقاء خواهد داد، داشتن سواد اطلاعاتی و سواد دیجیتالی است.

وی تصریح کرد: فرد دارنده سواد دیجیتالی باید بتواند به راحتی به اطلاعات دست یافته و از آن بهره برداری کند؛ باید بتواند دانش نهفته خود را با اطلاعات جدید تنظیم کرده و دانش جدید بوجود بیاورد و همچنین باید بتواند نگاه نقادانه نسبت به گذشته داشته باشد که آینده را تحسین کند.

موسویان خطاب به مدیران مجتمع های دیجیتال سراسر کشور گفت: بنابراین نقش شما باید این باشد که این سواد اطلاعاتی را ارتقاء دهید.

رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: این مرکز دارای سه وجه است که یکی فناوری اطلاعات است که باید بسترهای ارتباطی چه سخت افزاری و چه نرم افزاری را فراهم کند و دوم بخش رسانه های دیجیتال است که بخش تنظیم مقررات در زمینه محتوا در کشور محسوب می شود چون تمامی بسترهای دیجیتال را برای فعالیت باید مجوز بدهد.

وی با بیان اینکه شبکه ملی فرهنگ بازوی اجرایی این مرکز است، افزود: مجتمع های دیجیتال نیز به عنوان بازوان توانمند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که زیرمجموعه شبکه ملی فرهنگ هستند به گونه ای عمل خواهند کرد که این بازیگران صحنه دارای هویتی شناخته شده باشند.

به گفته موسویان؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قصد دارد با فرهنگسازی و آموزش از طریق همین مجتمع ها و خانه های دیجیتال، سواد اطلاعاتی جامعه را بالا ببرد.

دیدگاه کاربران