درباره سید یحیی سعیدی

saeedi

تخصص و مهارتها

تسلط به نرم افزار های
Photoshop
Indesign
InCopy
Illustrator
free hand
Corel Draw

شرح فعالیت ها در مجتمع فرهنگی دیجیتال امام رضل(ع)

صفحه آرایی نشریه
طراحی آرم و لوگو
طراحی ست اداری
طراحی پوستر
طراحی بروشور و کاتالوگ
طراحی بیلبورد و رول آپ
و...