درباره مهدی اردبیلی فرد - یه آدم سخت گیر و حساس نسبت به کار، اهل تفریح و فعالیت و کشف ناشناخته ها

مهدی اردبیلی فرد

تخصص و مهارتها

فعالیت در انجمن علمی رباتیک دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در دوران دانشجویی
فعالیت در انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در دوران دانشجویی
برگذاری کلاس های حل تمرین معماری کامپیوتر و زبان اسمبلی در دانشگاههای آزاد اسلامی و خاوران مشهد
بررسی و پیکر بندی شبکه های کامپیوتری مبتنی بر ویندوز سرور
بررسی و راه اندازی مسیریابی و سوئیچینگ روترها و سوئیچ های سیسکو

شرح فعالیت ها در مجتمع فرهنگی دیجیتال امام رضل(ع)

مدیریت شبکه و پشتیبانی مؤسسه رادکان - مجتمع دیجیتال خراسان