راه ارتباطی با مرکز رشد دیجیتال خراسان رضوی

آدرس : خیابان احمد آباد – پاستور۱۱ – پلاک۲

شماره تماس: 05138492074 پست الکترونیک: info[at]kh-digital[dot]ir