Scrum3

استفاده از متدولوژی اسکرام در پیاده سازی محصولات نرم افزاری (بخش دوم)

در این بخش درباره طرح ریزی sprint ها و هدف گزاری آنها برای رسیدن به User Story صحبت میشود.

نحوه طرح ریزی Sprint ها
همانطور که در قسمت تعریف اسکرام به آن پی بردید آیتم های بک لاگ محصول طی اسپرینت های ۳۰روزه   (یا دو هفته ای یا حتی یک هفته ای )پیاده سازی می شوند پس ما نیازمند این هستیم که برای این اسپرینت ها طرح ریزی داشته باشیم. به طرح ریزی این اسپرینت ها معمولا کارگاه طرح ریزی اسپرینت گفته می شود .

در این کارگاه باید تمام تیم حضور داشته باشند . تمام آنالیز ها و اگر تست دارید آنها و برنامه نویس ها و از همه مهمتر صاحب محصول . چرا باید همه باشند ؟ برای اینکه در طی هر اسپرینت اعمال Planning و Developing و Testing و Deployment انجام می شود .

در اولین کارگاهی که تشکیل می شود اولین تصمیمی که میگرید باید مدت زمان اسپرینت باشد .

مقاله ای جامع ای در مورد نحوه انتخاب مدت زمان مناسب برای هر sprint با عنوان
Selecting the Right Iteration Length for Your Software Development Process (http://www.mountaingoatsoftware.com/articles/30)
وجود دارد که می توانید برای اطلاعات بیشتر در این مورد مطالعه نمایید .

انتخاب هدف هر اسپرینت

شما تا اینجا مدت اسپرینت را تصمیم گرفتید (تصمیم گرفتید منظور گروه تصمیم گرفت و نه شما تنها) که چه قدر باشد حالا نوبت این است که هدف هر اسپرینت را تعیین نمایید .

اگر یادتان باشد قبلا در قسمت اول و قسمت دوم مبادرت به ایجاد یک بک لاگ محصول کردیم. خوب حالا این بک لاگ در اینجا بدرد می خورد . ما در اینجا یک لیستی از کارها داریم و یک مدت زمان که باید یک تعداد کار مشخص در آن مدت اول planning و بعد Develop و بعد Test و بعد Deploy بشوند .

باید آیتم هایی که در بک لاگ گنجانده شده است در اسپرینت ها برای پیاده سازی گنجانده شود . البته این مهم است که هر قدر کار در هر اسپرینت انجام شود بهتر است و مشتری زود تر می تواند به خروجی دست بیابد .

این مرحله را این گونه می شود با مثال توضیح داد که :

فرض کنید شما یک عده مسافر دارید که در یک اتاق جمع کردید و قرار است این عده را به مقصد مشخصی برسانید . خوب شما تعیین می کنید که فعلا ماشینی که من الان در اختیار دارم می تواند ۴ نفر را در عرض ۲ هفته به مقصد برساند . خوب شما انتخاب میکنید که کدام نفرها در اولین و کدام نفرها در آخرین سرویس بروند و این سرویس همان اسپرینت ما هستند .

شما در اسپرینت های آینده خواهید توانست که با استفاده از “شتاب” در انتخاب زمان اسپرینت دقت بیشتری نمایید .

شتاب در اسکرام چیست ؟ منظور از شتاب تعداد مواردی از بک لاگ محصول است که در یک اسپرینت آماده می شود . هر چه قدر تعداد بیشتر باشد شتاب بیشتر می باشد .

تعیین نیازهای اسپرینت

مالک محصول برای هر آیتم که در اسپرینت جاری توضیح میدهد که چگونه کار می کند . بعد این آیتم در گروه مطرح می شود و این آیتم مورد بحث قرار می گیرد . برآیند این بحث و گفتگو حتما و حتما باید مکتوب شود .
تمام نیازهای را مکتوب نمایید و این ویژگی متدلوژی Agile می باشد که قبل از Develop کردن نیازمندی اول ویژگی های نیازمندی مکتوب می شود و پیاده سازی بر اساس ویژگی ها انجام می شود .

با استفاده از این نوشته ها می توان به یک User Story دست یافت که این یک اصل مهم در XP یا همان extreme programming می باشد .

دیدگاه کاربران