Scrum3

استفاده از متدولوژی اسکرام در پیاده سازی محصولات نرم افزاری (بخش دوم)

در این بخش درباره طرح ریزی sprint ها و هدف گزاری آنها برای رسیدن به User Story صحبت میشود.

محبوبه اسماعیل زاده
۱۱ خرداد
ادامه مطلب
Scrum_6374359_m_PAID-1024x412

استفاده از متدولوژی اسکرام در پیاده سازی محصولات نرم افزاری (بخش اول)

یکی از اصلی ترین مشکلات در فرایند تهیه محصولات نرم افزاری ناتوانی در پیاده سازی مطالب تئوری راجع به مدیریت پروژه بر روی محصولات و پروژه هاست.

بنابراین تصمیم گرفتم آموزشی در این مورد داشته باشم.

محبوبه اسماعیل زاده
۱۱ خرداد
ادامه مطلب